Model2D.cpp 48 KB


 1. #include "Model2D.h"
 2. #include "Bild.h"
 3. #include "FrameworkMath.h"
 4. #include "Mat3.h"
 5. #include "MausEreignis.h"
 6. #include "Textur2D.h"
 7. using namespace Framework;
 8. // Inhalt der Model2DData Klasse aus Model2D.h
 9. // Konstruktor
 10. Model2DData::Model2DData()
 11. : ReferenceCounter(),
 12. polygons(0),
 13. vListen(0),
 14. minP(0, 0),
 15. maxP(0, 0)
 16. {}
 17. // Destruktor
 18. Model2DData::~Model2DData()
 19. {
 20. if (polygons)
 21. {
 22. int anz = polygons->getEintragAnzahl();
 23. for (int i = 0; i < anz; i++)
 24. {
 25. if (polygons->get(i).name) polygons->get(i).name->release();
 26. if (polygons->get(i).tKordinaten)
 27. polygons->get(i).tKordinaten->release();
 28. if (polygons->get(i).vertex) polygons->get(i).vertex->release();
 29. if (polygons->get(i).schwerpunkt)
 30. delete polygons->get(i).schwerpunkt;
 31. }
 32. polygons = (Array<Polygon2D>*)polygons->release();
 33. }
 34. if (vListen) vListen->release();
 35. }
 36. // privat
 37. bool Model2DData::istPunktInnen(Vertex p, int polygonId) const
 38. {
 39. if (p < minP || p > maxP || !polygons) return 0;
 40. int num = 0;
 41. auto outListP = outList.begin();
 42. for (auto polygon = polygons->begin(); polygon;
 43. polygon++, num++, outListP++)
 44. {
 45. if (polygonId >= 0 && num != polygonId) continue;
 46. int anz = polygon._.vertex->getEintragAnzahl();
 47. bool c = 0;
 48. int j = anz - 1;
 49. for (auto outListPP = outListP->begin(); outListPP; outListPP++)
 50. {
 51. Punkt out = outListPP;
 52. if (out.x < out.y && j > out.x && j < out.y) j = out.x;
 53. if (out.x > out.y && (j > out.x || j < out.y)) j = out.x;
 54. }
 55. auto point = polygon._.vertex->begin();
 56. for (int i = 0; i < anz; i++, point++)
 57. {
 58. bool cont = 0;
 59. for (auto outListPP = outListP->begin(); outListPP; outListPP++)
 60. {
 61. Punkt out = outListPP;
 62. if (out.x < out.y && i > out.x && i < out.y) cont = 1;
 63. if (out.x > out.y && (i > out.x || i < out.y)) cont = 1;
 64. }
 65. if (cont) continue;
 66. Vertex a = point;
 67. Vertex b = polygon._.vertex->get(j);
 68. if (((a.y >= p.y) != (b.y >= p.y))
 69. && (p.x
 70. <= (b.x - a.x) * (p.y - a.y) / (float)(b.y - a.y) + a.x))
 71. c = !c;
 72. j = i;
 73. }
 74. if (c) return 1;
 75. }
 76. return 0;
 77. }
 78. bool Model2DData::istLinieInnen(Vertex a, Vertex b, int polygonId) const
 79. {
 80. if (!polygons) return 0;
 81. int pAnz = polygons->getEintragAnzahl();
 82. for (int p = 0; p < pAnz; p++)
 83. {
 84. if (polygonId >= 0 && p != polygonId) continue;
 85. int ola = outList.z(p)->getEintragAnzahl();
 86. int anz = polygons->get(p).vertex->getEintragAnzahl();
 87. int j = anz - 1;
 88. for (int k = 0; k < ola; k++)
 89. {
 90. Punkt out = outList.z(p)->get(k);
 91. if (out.x < out.y && j > out.x && j < out.y) j = out.x;
 92. if (out.x > out.y && (j > out.x || j < out.y)) j = out.x;
 93. }
 94. for (int i = 0; i < anz; i++)
 95. {
 96. bool cont = 0;
 97. for (int k = 0; k < ola; k++)
 98. {
 99. Punkt out = outList.z(p)->get(k);
 100. if (out.x < out.y && i > out.x && i < out.y) cont = 1;
 101. if (out.x > out.y && (i > out.x || i < out.y)) cont = 1;
 102. }
 103. if (cont) continue;
 104. Punkt va = polygons->get(p).vertex->get(i);
 105. Punkt vb = polygons->get(p).vertex->get(j);
 106. if ((Punkt)a == va && (Punkt)b == vb) return 1;
 107. if ((Punkt)a == vb && (Punkt)b == va) return 1;
 108. j = i;
 109. }
 110. Vertex len = b - a;
 111. Vertex speed(len.x > 0 ? 1 : -1.f, len.y > 0 ? 1 : -1.f);
 112. int mLen = 0;
 113. if (fabs(len.x) > fabs(len.y))
 114. {
 115. mLen = (int)fabs(len.x);
 116. speed.y = len.y / (float)fabs(len.x);
 117. }
 118. else
 119. {
 120. mLen = (int)fabs(len.y);
 121. speed.x = len.x / (float)fabs(len.y);
 122. }
 123. int i = 1;
 124. bool inside = 1;
 125. for (Vertex vp = speed + a;
 126. (Punkt)vp != (Punkt)(b - speed) && inside && i < mLen - 1;
 127. vp += speed, i++)
 128. inside &= istPunktInnen(vp, p);
 129. if (inside) return 1;
 130. }
 131. return 0;
 132. }
 133. // nicht constant
 134. bool Model2DData::erstelleModell(Array<Polygon2D>* polygons)
 135. {
 136. removeModell();
 137. if (!polygons || !polygons->getEintragAnzahl())
 138. {
 139. this->polygons = polygons;
 140. vListen = new RCArray<RCArray<DreieckListe<Vertex>>>();
 141. return 1;
 142. }
 143. this->polygons = polygons;
 144. int pAnz = polygons->getEintragAnzahl();
 145. vListen = new RCArray<RCArray<DreieckListe<Vertex>>>();
 146. for (int p = 0; p < pAnz; p++)
 147. {
 148. Polygon2D pg = polygons->get(p);
 149. if (!pg.vertex || pg.vertex->getEintragAnzahl() < 3) continue;
 150. vListen->add(new RCArray<DreieckListe<Vertex>>());
 151. outList.add(new Array<Punkt>);
 152. int vAnz = pg.vertex->getEintragAnzahl();
 153. bool textur = pg.tKordinaten != 0;
 154. for (int i = 0; i < vAnz && textur; i++)
 155. textur &= pg.tKordinaten->hat(i);
 156. for (int i = 0; i < vAnz; i++)
 157. {
 158. if ((float)maxP.x < fabs(pg.vertex->get(i).x))
 159. {
 160. maxP.x = abs((int)pg.vertex->get(i).x) + 1;
 161. maxP.y = abs((int)pg.vertex->get(i).x) + 1;
 162. }
 163. if ((float)maxP.y < fabs(pg.vertex->get(i).y))
 164. {
 165. maxP.x = abs((int)pg.vertex->get(i).y) + 1;
 166. maxP.y = abs((int)pg.vertex->get(i).y) + 1;
 167. }
 168. }
 169. minP = -maxP;
 170. if (!textur)
 171. {
 172. if (pg.tKordinaten) pg.tKordinaten->leeren();
 173. }
 174. RCArray<RCArray<DreieckListe<Vertex>>> lists;
 175. int lauf = 0;
 176. while (1)
 177. {
 178. lists.add(new RCArray<DreieckListe<Vertex>>());
 179. outList.z(p)->add(Punkt(0, 0));
 180. bool fertig = 0;
 181. Vertex a;
 182. Vertex b;
 183. Array<Punkt> tmpOutList;
 184. for (int i = 0; i < vAnz; i++)
 185. {
 186. bool cont = 0;
 187. int vorher = i - 1;
 188. int nachher = i + 1;
 189. if (nachher >= vAnz) nachher = 0;
 190. if (vorher < 0) vorher = vAnz - 1;
 191. int ola = outList.z(p)->getEintragAnzahl();
 192. for (int j = 0; j < ola; j++)
 193. {
 194. Punkt out = outList.z(p)->get(j);
 195. if (out.x < out.y)
 196. {
 197. if (nachher > out.x && nachher < out.y) nachher = out.y;
 198. if (vorher > out.x && vorher < out.y) vorher = out.x;
 199. }
 200. if (out.x > out.y)
 201. {
 202. if (nachher > out.x || nachher < out.y) nachher = out.y;
 203. if (vorher > out.x || vorher < out.y) vorher = out.x;
 204. }
 205. if (out.x < out.y && i > out.x && i < out.y) cont = 1;
 206. if (out.x > out.y && (i > out.x || i < out.y)) cont = 1;
 207. }
 208. if (cont) continue;
 209. if (vorher < 0)
 210. a = pg.vertex->get(vAnz + vorher);
 211. else
 212. a = pg.vertex->get(vorher);
 213. if (nachher > vAnz - 1)
 214. b = pg.vertex->get(nachher - vAnz + 1);
 215. else
 216. b = pg.vertex->get(nachher);
 217. if (istLinieInnen(a, b, p))
 218. {
 219. DreieckListe<Vertex>* lowL = new DreieckListe<Vertex>();
 220. DreieckListe<Vertex>* heightL = new DreieckListe<Vertex>();
 221. lowL->addPunkt(new Vertex(pg.vertex->get(i)),
 222. textur ? new Vertex(pg.tKordinaten->get(i)) : 0);
 223. heightL->addPunkt(new Vertex(pg.vertex->get(i)),
 224. textur ? new Vertex(pg.tKordinaten->get(i)) : 0);
 225. int height = i + 1;
 226. int low = i - 1;
 227. Punkt outL(0, 0);
 228. Punkt outH(0, 0);
 229. for (int k = 0; k < 2; k++)
 230. {
 231. bool lowp = !k;
 232. while (1)
 233. {
 234. if (height >= vAnz) height = 0;
 235. if (low < 0) low = vAnz - 1;
 236. for (int j = 0; j <= lauf; j++)
 237. {
 238. Punkt out = outList.z(p)->get(j);
 239. if (out.x < out.y)
 240. {
 241. if (height > out.x && height < out.y)
 242. height = out.y;
 243. if (low > out.x && low < out.y) low = out.x;
 244. }
 245. if (out.x > out.y)
 246. {
 247. if (height > out.x || height < out.y)
 248. height = out.y;
 249. if (low > out.x || low < out.y) low = out.x;
 250. }
 251. }
 252. Vertex a = pg.vertex->get(height);
 253. Vertex b = pg.vertex->get(low);
 254. if (low == height)
 255. {
 256. fertig = 1;
 257. outList.z(p)->set(Punkt(0, 0), lauf);
 258. if (!k)
 259. lowL->addPunkt(new Vertex(b),
 260. textur ? new Vertex(
 261. pg.tKordinaten->get(low))
 262. : 0);
 263. else
 264. heightL->addPunkt(new Vertex(b),
 265. textur ? new Vertex(
 266. pg.tKordinaten->get(low))
 267. : 0);
 268. break;
 269. }
 270. bool inside = istLinieInnen(a, b, p);
 271. if (inside)
 272. {
 273. if (!k)
 274. outL = Punkt(low, height);
 275. else
 276. outH = Punkt(low, height);
 277. outList.z(p)->set(Punkt(low, height), lauf);
 278. }
 279. if (lowp)
 280. {
 281. if (!k)
 282. lowL->addPunkt(new Vertex(b),
 283. textur ? new Vertex(
 284. pg.tKordinaten->get(low))
 285. : 0);
 286. else
 287. heightL->addPunkt(new Vertex(b),
 288. textur ? new Vertex(
 289. pg.tKordinaten->get(low))
 290. : 0);
 291. low--;
 292. }
 293. else
 294. {
 295. if (!k)
 296. lowL->addPunkt(new Vertex(a),
 297. textur ? new Vertex(
 298. pg.tKordinaten->get(height))
 299. : 0);
 300. else
 301. heightL->addPunkt(new Vertex(a),
 302. textur ? new Vertex(
 303. pg.tKordinaten->get(height))
 304. : 0);
 305. height++;
 306. }
 307. lowp = !lowp;
 308. if (!inside)
 309. {
 310. height = i + 1;
 311. low = i - 1;
 312. outList.z(p)->set(Punkt(0, 0), lauf);
 313. break;
 314. }
 315. }
 316. if (fertig) break;
 317. }
 318. if (lowL->getDreieckAnzahl() > heightL->getDreieckAnzahl())
 319. {
 320. lists.z(lauf)->add(lowL);
 321. tmpOutList.add(outL);
 322. heightL->release();
 323. }
 324. else
 325. {
 326. lists.z(lauf)->add(heightL);
 327. tmpOutList.add(outH);
 328. lowL->release();
 329. }
 330. }
 331. else
 332. lists.z(lauf)->add(new DreieckListe<Vertex>());
 333. if (fertig) break;
 334. }
 335. int maxP = -1;
 336. int max = 0;
 337. for (int i = 0; i < vAnz; i++)
 338. {
 339. if (lists.z(lauf)->hat(i)
 340. && lists.z(lauf)->z(i)->getDreieckAnzahl() > max)
 341. {
 342. max = lists.z(lauf)->z(i)->getDreieckAnzahl();
 343. maxP = i;
 344. }
 345. }
 346. if (!max || maxP < 0) break;
 347. vListen->z(p)->add(lists.z(lauf)->get(maxP));
 348. outList.z(p)->set(tmpOutList.get(maxP), lauf);
 349. if (fertig) break;
 350. lauf++;
 351. }
 352. outList.z(p)->leeren();
 353. }
 354. return 1;
 355. }
 356. void Model2DData::removeModell() // setzt die Vertex daten zurück
 357. {
 358. if (polygons)
 359. {
 360. int anz = polygons->getEintragAnzahl();
 361. for (int i = 0; i < anz; i++)
 362. {
 363. if (polygons->get(i).name) polygons->get(i).name->release();
 364. if (polygons->get(i).tKordinaten)
 365. polygons->get(i).tKordinaten->release();
 366. if (polygons->get(i).vertex) polygons->get(i).vertex->release();
 367. if (polygons->get(i).schwerpunkt)
 368. delete polygons->get(i).schwerpunkt;
 369. }
 370. polygons = (Array<Polygon2D>*)polygons->release();
 371. }
 372. if (vListen)
 373. vListen = (RCArray<RCArray<DreieckListe<Vertex>>>*)vListen->release();
 374. outList.leeren();
 375. minP = Punkt(0, 0);
 376. maxP = Punkt(0, 0);
 377. }
 378. bool Model2DData::calcHitPoint(Vertex pos,
 379. Vertex dir,
 380. const char* polygonName,
 381. Vertex& hitpoint,
 382. Vertex& moveSpeed,
 383. float& rotSpeed) const
 384. {
 385. if (dir.x == 0 && dir.y == 0) return 0;
 386. bool ret = 0;
 387. for (Polygon2D polygon : *polygons)
 388. {
 389. if (polygon.name->istGleich(polygonName))
 390. {
 391. int anz = polygon.vertex->getEintragAnzahl();
 392. for (int i = 0; i < anz; i++)
 393. {
 394. Vertex a = polygon.vertex->get(i);
 395. Vertex b = polygon.vertex->get((i + 1) % anz);
 396. b -= a;
 397. float offset = 0;
 398. if (dir.y != 0 && dir.x != 0)
 399. offset = ((a.y - pos.y) / dir.y - (a.x - pos.x) / dir.x)
 400. / (b.x / dir.x
 401. - b.y / dir.y); // solve hitpoint equasion
 402. else if (dir.y == 0)
 403. {
 404. if (b.y == 0) continue;
 405. offset = (pos.y - a.y) / b.y;
 406. }
 407. else if (dir.x == 0)
 408. {
 409. if (b.x == 0) continue;
 410. offset = (pos.x - a.x) / b.x;
 411. }
 412. Vertex point = a + (b * offset);
 413. if (offset >= 0 && offset <= 1)
 414. {
 415. float f = (point.x - pos.x) / dir.x;
 416. if (!dir.x) f = (point.y - pos.y) / dir.y;
 417. if ((!ret
 418. || (hitpoint - pos).getLengthSq()
 419. > (point - pos).getLengthSq())
 420. && f > 0)
 421. {
 422. Vertex normal = b.CW90().normalize();
 423. Vertex kNorm = Vertex(dir).normalize();
 424. moveSpeed = normal * (normal * kNorm) * dir.getLength();
 425. normal
 426. = (point - *polygon.schwerpunkt).CW90().normalize();
 427. Vertex rotKraft
 428. = normal * (normal * kNorm) * dir.getLength();
 429. rotSpeed
 430. = ((float)sqrt(
 431. rotKraft.getLength()
 432. * (point - *polygon.schwerpunkt).getLength())
 433. / 180.f)
 434. * 3.14f * (normal * kNorm);
 435. hitpoint = point;
 436. if (isnan(moveSpeed.x) || isnan(moveSpeed.y)
 437. || isnan(rotSpeed))
 438. return 0;
 439. ret = 1;
 440. }
 441. }
 442. }
 443. }
 444. }
 445. return ret;
 446. }
 447. bool Model2DData::split(Vertex pos,
 448. Vertex dir,
 449. char* polygonName,
 450. Polygon2D& partA,
 451. Polygon2D& partB,
 452. Punkt& posA,
 453. Punkt& posB,
 454. std::function<double()> random) const
 455. {
 456. Vertex originalDir = dir;
 457. bool ret = 0;
 458. int num = 0;
 459. for (Polygon2D polygon : *polygons)
 460. {
 461. if (polygon.name->istGleich(polygonName))
 462. {
 463. while (istPunktInnen(pos, num))
 464. {
 465. pos -= dir;
 466. }
 467. int anz = polygon.vertex->getEintragAnzahl();
 468. Vertex startPoint;
 469. Vertex texturSP;
 470. int leftI = 0;
 471. int rightI = 0;
 472. Vertex txtChpPix(0, 0);
 473. for (int i = 0; i < anz; i++)
 474. {
 475. Vertex a = polygon.vertex->get(i);
 476. Vertex b = polygon.vertex->get((i + 1) % anz);
 477. b -= a;
 478. if ((txtChpPix.x == 0 || txtChpPix.y == 0) && b.x != 0
 479. && b.y != 0)
 480. {
 481. Vertex ta = polygon.tKordinaten->get(i);
 482. Vertex tb = polygon.tKordinaten->get((i + 1) % anz);
 483. tb -= ta;
 484. txtChpPix = Vertex(tb.x / b.x, tb.y / b.y);
 485. }
 486. float offset = 0;
 487. if (dir.y != 0 && dir.x != 0)
 488. offset = ((a.y - pos.y) / dir.y - (a.x - pos.x) / dir.x)
 489. / (b.x / dir.x
 490. - b.y / dir.y); // solve hitpoint equasion
 491. else if (dir.y == 0)
 492. offset = (pos.y - a.y) / b.y;
 493. else if (dir.x == 0)
 494. offset = (pos.x - a.x) / b.x;
 495. Vertex point = a + (b * offset);
 496. if (offset >= 0 && offset <= 1)
 497. {
 498. if (!ret
 499. || (startPoint - pos).getLengthSq()
 500. > (point - pos).getLengthSq())
 501. {
 502. leftI = i;
 503. rightI = (i + 1) % anz;
 504. startPoint = point;
 505. texturSP = polygon.tKordinaten->get(i)
 506. + (polygon.tKordinaten->get((i + 1) % anz)
 507. - polygon.tKordinaten->get(i))
 508. * offset;
 509. }
 510. ret = 1;
 511. }
 512. }
 513. if (ret)
 514. {
 515. partA.transparent = polygon.transparent;
 516. partA.schwerpunkt = new Vertex(0, 0);
 517. partA.tKordinaten = new Array<Vertex>();
 518. partA.name = new Text(polygon.name->getText());
 519. partA.vertex = new Array<Vertex>();
 520. partB.transparent = polygon.transparent;
 521. partB.schwerpunkt = new Vertex(0, 0);
 522. partB.tKordinaten = new Array<Vertex>();
 523. partB.name = new Text(polygon.name->getText());
 524. partB.vertex = new Array<Vertex>();
 525. *partA.schwerpunkt += startPoint;
 526. *partB.schwerpunkt += startPoint;
 527. partA.vertex->add(startPoint);
 528. partB.vertex->add(startPoint);
 529. partA.tKordinaten->add(texturSP);
 530. partB.tKordinaten->add(texturSP);
 531. int leftIE = 0;
 532. int rightIE = 0;
 533. while (1)
 534. {
 535. pos = startPoint;
 536. Vertex next = startPoint + dir;
 537. Vertex nextT
 538. = texturSP
 539. + Vertex(dir.x * txtChpPix.x, dir.y * txtChpPix.y);
 540. ret = 0;
 541. bool needOne = !istPunktInnen(next);
 542. int bestI = -1;
 543. float bo1 = 1000;
 544. float bo2 = 1000;
 545. for (int i = 0; i < anz; i++)
 546. {
 547. if (i == leftI) continue;
 548. Vertex a = polygon.vertex->get(i);
 549. Vertex b = polygon.vertex->get((i + 1) % anz);
 550. b -= a;
 551. float offset1 = 0;
 552. if (dir.y != 0 && dir.x != 0)
 553. offset1
 554. = ((a.y - pos.y) / dir.y
 555. - (a.x - pos.x) / dir.x)
 556. / (b.x / dir.x
 557. - b.y / dir.y); // solve hitpoint equasion
 558. else if (dir.y == 0)
 559. offset1 = (pos.y - a.y) / b.y;
 560. else if (dir.x == 0)
 561. offset1 = (pos.x - a.x) / b.x;
 562. Vertex point = a + (b * offset1);
 563. float offset2 = 0;
 564. if (dir.x != 0)
 565. offset2 = (point.x - pos.x) / dir.x;
 566. else
 567. offset2 = (point.y - pos.y) / dir.y;
 568. if (needOne
 569. && MIN(abs(bo1), abs(bo1 - 1))
 570. + MIN(abs(bo2), bo2 - 1)
 571. > MIN(abs(offset1), abs(offset1 - 1))
 572. + MIN(abs(offset2), abs(offset2 - 1)))
 573. {
 574. bo1 = offset1;
 575. bo2 = offset2;
 576. bestI = i;
 577. }
 578. if (offset1 >= 0 && offset1 <= 1 && offset2 >= 0
 579. && offset2 <= 1)
 580. {
 581. if (!ret
 582. || (startPoint - pos).getLengthSq()
 583. > (point - pos).getLengthSq())
 584. {
 585. leftIE = i;
 586. rightIE = (i + 1) % anz;
 587. startPoint = point;
 588. texturSP
 589. = polygon.tKordinaten->get(i)
 590. + (polygon.tKordinaten->get((i + 1) % anz)
 591. - polygon.tKordinaten->get(i))
 592. * offset1;
 593. }
 594. ret = 1;
 595. }
 596. }
 597. if (needOne && !ret)
 598. {
 599. Vertex a = polygon.vertex->get(bestI);
 600. Vertex b = polygon.vertex->get((bestI + 1) % anz);
 601. b -= a;
 602. leftIE = bestI;
 603. rightIE = (bestI + 1) % anz;
 604. startPoint = a + (b * bo1);
 605. texturSP = polygon.tKordinaten->get(bestI)
 606. + (polygon.tKordinaten->get((bestI + 1) % anz)
 607. - polygon.tKordinaten->get(bestI))
 608. * bo1;
 609. ret = 1;
 610. }
 611. if (ret) break;
 612. *partA.schwerpunkt += next;
 613. *partB.schwerpunkt += next;
 614. partA.vertex->add(next);
 615. partB.vertex->add(next);
 616. partA.tKordinaten->add(nextT);
 617. partB.tKordinaten->add(nextT);
 618. startPoint = next;
 619. texturSP = nextT;
 620. dir = originalDir.rotation((float)(random() - 0.5));
 621. }
 622. *partA.schwerpunkt += startPoint;
 623. *partB.schwerpunkt += startPoint;
 624. partA.vertex->add(startPoint);
 625. partB.vertex->add(startPoint);
 626. partA.tKordinaten->add(texturSP);
 627. partB.tKordinaten->add(texturSP);
 628. for (int i = rightIE; i != leftI; i++)
 629. {
 630. i = i % anz;
 631. if (i == leftI) break;
 632. *partA.schwerpunkt += polygon.vertex->get(i);
 633. partA.vertex->add(polygon.vertex->get(i));
 634. partA.tKordinaten->add(polygon.tKordinaten->get(i));
 635. }
 636. *partA.schwerpunkt += polygon.vertex->get(leftI);
 637. partA.vertex->add(polygon.vertex->get(leftI));
 638. partA.tKordinaten->add(polygon.tKordinaten->get(leftI));
 639. for (int i = leftIE; i != rightI; i--)
 640. {
 641. if (i < 0) i += anz;
 642. if (i == rightI) break;
 643. *partB.schwerpunkt += polygon.vertex->get(i);
 644. partB.vertex->add(polygon.vertex->get(i));
 645. partB.tKordinaten->add(polygon.tKordinaten->get(i));
 646. }
 647. *partB.schwerpunkt += polygon.vertex->get(rightI);
 648. partB.vertex->add(polygon.vertex->get(rightI));
 649. partB.tKordinaten->add(polygon.tKordinaten->get(rightI));
 650. *partA.schwerpunkt /= (float)partA.vertex->getEintragAnzahl();
 651. *partB.schwerpunkt /= (float)partB.vertex->getEintragAnzahl();
 652. posA = (Punkt)*partA.schwerpunkt;
 653. posB = (Punkt)*partB.schwerpunkt;
 654. for (int i = 0; i < partA.vertex->getEintragAnzahl(); i++)
 655. partA.vertex->set(
 656. partA.vertex->get(i) - *partA.schwerpunkt, i);
 657. for (int i = 0; i < partB.vertex->getEintragAnzahl(); i++)
 658. partB.vertex->set(
 659. partB.vertex->get(i) - *partB.schwerpunkt, i);
 660. *partA.schwerpunkt = Vertex(0, 0);
 661. *partB.schwerpunkt = Vertex(0, 0);
 662. }
 663. }
 664. num++;
 665. }
 666. return ret;
 667. }
 668. float Model2DData::getMasse() const
 669. {
 670. float m = 0;
 671. for (Polygon2D p : *polygons)
 672. {
 673. if (p.transparent) continue;
 674. int anz = p.vertex->getEintragAnzahl();
 675. if (anz < 3) continue;
 676. Vertex p1 = p.vertex->get(anz - 1);
 677. Vertex p2 = p.vertex->get(0);
 678. m += (p1.y + p2.y) * (p1.x - p2.x);
 679. for (int i = 1; i < anz; i++)
 680. {
 681. p1 = p.vertex->get(i - 1);
 682. p2 = p.vertex->get(i);
 683. m += (p1.y + p2.y) * (p1.x - p2.x);
 684. }
 685. }
 686. m *= 0.5f;
 687. return m;
 688. }
 689. // Inhalt der Model2D Klasse aus Model2D.h
 690. // Konstruktor
 691. Model2DObject::Model2DObject()
 692. : Object2D()
 693. {
 694. rData = 0;
 695. textur = new RCArray<Textur2D>();
 696. }
 697. // Destruktor
 698. Model2DObject::~Model2DObject()
 699. {
 700. if (rData) rData->release();
 701. textur->release();
 702. }
 703. // nicht constant
 704. void Model2DObject::setModel(Model2DData* mdl)
 705. {
 706. if (rData) rData->release();
 707. rData = mdl;
 708. }
 709. void Model2DObject::setTextur(Textur2D* t)
 710. {
 711. if (rData)
 712. {
 713. textur->leeren();
 714. for (int i = 0; i < rData->polygons->getEintragAnzahl(); i++)
 715. textur->add(dynamic_cast<Textur2D*>(t->getThis()));
 716. }
 717. t->release();
 718. }
 719. void Model2DObject::impuls(Vertex start, Vertex speed, float strength)
 720. {
 721. start = getObjectPos(start);
 722. speed = getObjectDir(speed);
 723. if (rData)
 724. {
 725. Vertex resSpeed;
 726. float resRotSpeed = 0;
 727. Vertex hp;
 728. Vertex mSpeed;
 729. float rSpeed;
 730. float dist = INFINITY;
 731. for (Polygon2D p : *rData->polygons)
 732. {
 733. if (!p.transparent
 734. && rData->calcHitPoint(
 735. start, speed, p.name->getText(), hp, mSpeed, rSpeed))
 736. {
 737. float f = (hp.x - start.x) / speed.x;
 738. if (!speed.x) f = (hp.y - start.y) / speed.y;
 739. if ((hp - start).getLengthSq() < dist && f > 0)
 740. {
 741. resSpeed = mSpeed.rotation(rotation);
 742. resRotSpeed = rSpeed;
 743. dist = (hp - start).getLengthSq();
 744. }
 745. }
 746. }
 747. // TODO schleife über alle polygone und translation von start und speed
 748. // in Object koordinaten
 749. if (dist < INFINITY)
 750. {
 751. this->speed += resSpeed * strength;
 752. this->rSpeed += resRotSpeed * strength;
 753. }
 754. }
 755. }
 756. void Model2DObject::setTextur(Textur2D* t, const char* polygonName)
 757. {
 758. int index = 0;
 759. for (Polygon2D i : *rData->polygons)
 760. {
 761. if (i.name->istGleich(polygonName))
 762. textur->set(dynamic_cast<Textur2D*>(t->getThis()), index);
 763. index++;
 764. }
 765. t->release();
 766. }
 767. void Model2DObject::render(
 768. Mat3<float>& kamMat, Bild& zRObj, const char* kamName)
 769. {
 770. if (!rData || !rData->polygons || !textur) return;
 771. int num = 0;
 772. for (auto p : *rData->vListen)
 773. {
 774. Mat3<float> mat = kamMat * getObjectMatrix();
 775. if (textur->hat(num))
 776. {
 777. Bild* txt = textur->z(num)->zTextur();
 778. for (auto i = p->begin(); i && txt; i++)
 779. {
 780. for (auto j = i->zListe()->begin();
 781. j.hasNext() && j.next().hasNext();
 782. j++)
 783. {
 784. Vertex a = mat * *j->punkt;
 785. Vertex b = mat * *j.next()->punkt;
 786. Vertex c = mat * *j.next().next()->punkt;
 787. Punkt ta = (Punkt)Vertex(
 788. j->textur->x * (float)(txt->getBreite() - 1),
 789. j->textur->y * (float)(txt->getHeight() - 1));
 790. Punkt tb = (Punkt)Vertex(
 791. j.next()->textur->x * (float)(txt->getBreite() - 1),
 792. j.next()->textur->y * (float)(txt->getHeight() - 1));
 793. Punkt tc
 794. = (Punkt)Vertex(j.next().next()->textur->x
 795. * (float)(txt->getBreite() - 1),
 796. j.next().next()->textur->y
 797. * (float)(txt->getHeight() - 1));
 798. zRObj.drawDreieckTexturAlpha(a, b, c, ta, tb, tc, *txt);
 799. }
 800. }
 801. }
 802. num++;
 803. }
 804. /* Draws 2D Mesh
 805. for( auto *p = &rData->vListen->getIterator(); p && p->set; p = p->next,
 806. num++ )
 807. {
 808. Mat3< float > mat = kamMat * getObjectMatrix();
 809. for( auto *i = &p->var->getArray(); i && i->set; i = i->next )
 810. {
 811. for( auto *j = &i->var->zListe()->getArray(); j->next->next &&
 812. j->next->next->set; j = j->next )
 813. {
 814. Vertex a = mat * *j->var->punkt;
 815. Vertex b = mat * *j->next->var->punkt;
 816. Vertex c = mat * *j->next->next->var->punkt;
 817. zRObj.drawLinie( a, b, 0xFFFFFFFF );
 818. zRObj.drawLinie( a, c, 0xFFFFFFFF );
 819. zRObj.drawLinie( b, c, 0xFFFFFFFF );
 820. }
 821. }
 822. }
 823. */
 824. }
 825. // constant
 826. bool Model2DObject::istPunktInnen(Vertex p, bool ignoreTransparent) const
 827. {
 828. if (!rData) return 0;
 829. p -= position;
 830. if (p < Mat3<float>::scaling(size) * rData->minP
 831. || p > Mat3<float>::scaling(size) * rData->maxP || !rData->polygons)
 832. return 0;
 833. Mat3<float> mat
 834. = Mat3<float>::rotation(-rotation) * Mat3<float>::scaling(1 / size);
 835. p = mat * p;
 836. for (Polygon2D polygon : *rData->polygons)
 837. {
 838. if (polygon.transparent && !ignoreTransparent) continue;
 839. bool c = 0;
 840. for (auto point = polygon.vertex->begin(); point; point++)
 841. {
 842. Vertex a;
 843. if (point.next())
 844. a = point.next();
 845. else
 846. a = polygon.vertex->get(0);
 847. Vertex b = point;
 848. if (((a.y >= p.y) != (b.y >= p.y))
 849. && (p.x
 850. <= (b.x - a.x) * (p.y - a.y) / (float)(b.y - a.y) + a.x))
 851. c = !c;
 852. }
 853. if (c) return 1;
 854. }
 855. return 0;
 856. }
 857. bool Model2DObject::istLinieInnen(
 858. Vertex a, Vertex b, bool ignoreTransparent) const
 859. {
 860. if (!rData || !rData->polygons) return 0;
 861. int pAnz = rData->polygons->getEintragAnzahl();
 862. for (int p = 0; p < pAnz; p++)
 863. {
 864. if (rData->polygons->get(p).transparent && !ignoreTransparent) continue;
 865. Mat3<float> mat
 866. = Mat3<float>::rotation(rotation) * Mat3<float>::scaling(size);
 867. int anz = rData->polygons->get(p).vertex->getEintragAnzahl();
 868. int j = anz - 1;
 869. for (int i = 0; i < anz; i++)
 870. {
 871. Punkt va = mat * rData->polygons->get(p).vertex->get(i);
 872. Punkt vb = mat * rData->polygons->get(p).vertex->get(j);
 873. if ((Punkt)a == position + va && (Punkt)b == position + vb)
 874. return 1;
 875. if ((Punkt)a == position + vb && (Punkt)b == position + va)
 876. return 1;
 877. j = i;
 878. }
 879. Vertex len = b - a;
 880. Vertex speed(len.x > 0 ? 1 : -1.f, len.y > 0 ? 1 : -1.f);
 881. int mLen = 0;
 882. if (fabs(len.x) > fabs(len.y))
 883. {
 884. mLen = (int)fabs(len.x);
 885. speed.y = len.y / (float)fabs(len.x);
 886. }
 887. else
 888. {
 889. mLen = (int)fabs(len.y);
 890. speed.x = len.x / (float)fabs(len.y);
 891. }
 892. int i = 1;
 893. bool inside = 1;
 894. for (Vertex vp = speed + a;
 895. (Punkt)vp != (Punkt)(b - speed) && inside && i < mLen - 1;
 896. vp += speed, i++)
 897. inside &= istPunktInnen(vp, ignoreTransparent);
 898. if (inside) return 1;
 899. }
 900. return 0;
 901. }
 902. bool Model2DObject::istModelInnen(
 903. const Object2D* zObj, Vertex* sp, bool end, bool ignoreTransparent) const
 904. {
 905. if (!end)
 906. {
 907. if (!getBoundingBox().collidesWith(zObj->getBoundingBox())) return 0;
 908. }
 909. Mat3<float> mat = getObjectMatrix();
 910. for (Polygon2D polygon : *rData->polygons)
 911. {
 912. if (polygon.transparent && !ignoreTransparent) continue;
 913. int anz = polygon.vertex->getEintragAnzahl();
 914. for (int i = 0; i < anz; i++)
 915. {
 916. if (zObj->istPunktInnen(
 917. mat * polygon.vertex->get(i), ignoreTransparent))
 918. {
 919. if (sp) *sp = mat * polygon.vertex->get(i);
 920. return 1;
 921. }
 922. }
 923. }
 924. if (end) return 0;
 925. return zObj->istModelInnen(this, sp, 1, ignoreTransparent);
 926. }
 927. Rect2<float> Model2DObject::getBoundingBox() const
 928. {
 929. if (rData)
 930. return Rect2<float>{(Vertex)rData->minP * size + position,
 931. (Vertex)rData->maxP * size + position};
 932. return Rect2<float>();
 933. }
 934. bool Model2DObject::calcHitPoint(Vertex pos, Vertex dir, Vertex& hitpoint) const
 935. {
 936. pos = getObjectPos(pos);
 937. dir = getObjectDir(dir);
 938. Vertex ms;
 939. Vertex hp;
 940. float rs;
 941. float dist = INFINITY;
 942. if (rData)
 943. {
 944. for (Polygon2D p : *rData->polygons)
 945. {
 946. if (!p.transparent
 947. && rData->calcHitPoint(pos, dir, p.name->getText(), hp, ms, rs))
 948. {
 949. float f = (hp.x - pos.x) / dir.x;
 950. if (!speed.x) f = (hp.y - pos.y) / dir.y;
 951. if ((hp - pos).getLengthSq() < dist && f > 0)
 952. {
 953. hitpoint = getObjectMatrix() * hp;
 954. dist = (hp - pos).getLengthSq();
 955. }
 956. }
 957. }
 958. if (dist < INFINITY) return 1;
 959. }
 960. return 0;
 961. }
 962. float Model2DObject::getLuftWiederstand() const
 963. {
 964. if (!rData) return 0;
 965. float angle = speed.angle(Vertex(1, 0));
 966. float faktor = -1;
 967. if (getDrehung() > PI) faktor = -faktor;
 968. if (getDrehung() < -PI) faktor = -faktor;
 969. Mat3<float> m = Mat3<float>::rotation(rotation + faktor * angle)
 970. * Mat3<float>::scaling(size);
 971. float yMin = INFINITY;
 972. float yMax = -INFINITY;
 973. for (Polygon2D p : *rData->polygons)
 974. {
 975. if (p.transparent) continue;
 976. for (Vertex point : *p.vertex)
 977. {
 978. Vertex v = m * point;
 979. if (v.y > yMax) yMax = v.y;
 980. if (v.y < yMin) yMin = v.y;
 981. }
 982. }
 983. if (yMin != INFINITY)
 984. {
 985. return yMax - yMin;
 986. }
 987. return 0;
 988. }
 989. float Model2DObject::getMasse() const
 990. {
 991. if (!rData) return 0;
 992. return abs(rData->getMasse() * size * size);
 993. }
 994. // Gibt die Textur des ersten Polygons zurück
 995. Textur2D* Model2DObject::getTextur() const
 996. {
 997. return textur->get(0);
 998. }
 999. // Gibt die Textur eines Polygons zurück
 1000. // polygonName: Der Name des Polygons
 1001. Textur2D* Model2DObject::getTextur(const char* polygonName) const
 1002. {
 1003. int index = 0;
 1004. for (Polygon2D p : *rData->polygons)
 1005. {
 1006. if (p.name->istGleich(polygonName)) return textur->get(index);
 1007. index++;
 1008. }
 1009. return 0;
 1010. }
 1011. // Gibt die Textur des ersten Polygons ohne erhöhten Reference Counter zurück
 1012. Textur2D* Model2DObject::zTextur() const
 1013. {
 1014. return textur->z(0);
 1015. }
 1016. // Gibt die Textur eines Polygons ohne erhöhten Reference Counter zurück
 1017. // polygonName: Der Name des Polygons
 1018. Textur2D* Model2DObject::zTextur(const char* polygonName) const
 1019. {
 1020. int index = 0;
 1021. for (Polygon2D p : *rData->polygons)
 1022. {
 1023. if (p.name->istGleich(polygonName)) return textur->z(index);
 1024. index++;
 1025. }
 1026. return 0;
 1027. }
 1028. Model2DData* Model2DObject::getModel() const
 1029. {
 1030. return rData ? dynamic_cast<Model2DData*>(rData->getThis()) : 0;
 1031. }
 1032. Model2DData* Model2DObject::zModel() const
 1033. {
 1034. return rData;
 1035. }
 1036. // Inhalt der Model2D Klasse aus Model2D.h
 1037. // Konstruktor
 1038. Model2D::Model2D()
 1039. : Zeichnung()
 1040. {
 1041. farbe = 0;
 1042. style = 0;
 1043. rData = 0;
 1044. drehung = 0;
 1045. size = 1;
 1046. textur = new RCArray<Textur2D>;
 1047. }
 1048. // Destruktor
 1049. Model2D::~Model2D()
 1050. {
 1051. if (rData) rData->release();
 1052. textur->release();
 1053. }
 1054. // nicht constant
 1055. void Model2D::setModel(Model2DData* mdl)
 1056. {
 1057. if (rData) rData->release();
 1058. rData = mdl;
 1059. }
 1060. void Model2D::setDrehung(float drehung)
 1061. {
 1062. this->drehung = drehung;
 1063. while (this->drehung > PI * 2)
 1064. this->drehung -= (float)PI * 2;
 1065. while (this->drehung < 0)
 1066. this->drehung += (float)PI * 2;
 1067. rend = 1;
 1068. }
 1069. void Model2D::addDrehung(float drehung)
 1070. {
 1071. this->drehung += drehung;
 1072. while (this->drehung > PI * 2)
 1073. this->drehung -= (float)PI * 2;
 1074. while (this->drehung < 0)
 1075. this->drehung += (float)PI * 2;
 1076. rend = 1;
 1077. }
 1078. void Model2D::setSize(float size)
 1079. {
 1080. this->size = size;
 1081. rend = 1;
 1082. }
 1083. void Model2D::addSize(float size)
 1084. {
 1085. this->size += size;
 1086. rend = 1;
 1087. }
 1088. void Model2D::setTextur(Textur2D* t)
 1089. {
 1090. if (rData)
 1091. {
 1092. for (int i = 0; i < rData->polygons->getEintragAnzahl(); i++)
 1093. textur->set(dynamic_cast<Textur2D*>(t->getThis()), i);
 1094. }
 1095. t->release();
 1096. }
 1097. void Model2D::setTextur(Textur2D* t, const char* polygonName)
 1098. {
 1099. int index = 0;
 1100. for (Polygon2D p : *rData->polygons)
 1101. {
 1102. if (p.name->istGleich(polygonName))
 1103. textur->set(dynamic_cast<Textur2D*>(t->getThis()), index);
 1104. index++;
 1105. }
 1106. t->release();
 1107. }
 1108. void Model2D::setFarbe(int f)
 1109. {
 1110. farbe = f;
 1111. rend = 1;
 1112. }
 1113. bool Model2D::tick(double tickVal)
 1114. {
 1115. return Zeichnung::tick(tickVal);
 1116. }
 1117. void Model2D::render(Bild& zRObj)
 1118. {
 1119. if (!rData || hatStyleNicht(Model2D::Style::Sichtbar) || !rData->polygons)
 1120. return;
 1121. Zeichnung::render(zRObj);
 1122. int num = 0;
 1123. for (auto p : *rData->vListen)
 1124. {
 1125. Mat3<float> mat = Mat3<float>::translation(pos)
 1126. * Mat3<float>::rotation(drehung)
 1127. * Mat3<float>::scaling(size);
 1128. if (hatStyle(Model2D::Style::Textur))
 1129. {
 1130. if (!textur || !textur->z(num) || !textur->z(num)->zTextur()
 1131. || !rData->polygons->get(num).tKordinaten)
 1132. {
 1133. for (auto i : *p)
 1134. {
 1135. for (auto j = i->zListe()->begin();
 1136. j.hasNext() && j.next().hasNext();
 1137. j++)
 1138. {
 1139. Vertex a = mat * *j->punkt;
 1140. Vertex b = mat * *j.next()->punkt;
 1141. Vertex c = mat * *j.next().next()->punkt;
 1142. if (hatStyle(Model2D::Style::Alpha))
 1143. zRObj.drawDreieckAlpha(a, b, c, farbe);
 1144. else
 1145. zRObj.drawDreieck(a, b, c, farbe);
 1146. }
 1147. }
 1148. }
 1149. else
 1150. {
 1151. Bild* txt = textur->z(num)->zTextur();
 1152. for (auto i : *p)
 1153. {
 1154. for (auto j = i->zListe()->begin();
 1155. j.hasNext() && j.next().hasNext();
 1156. j++)
 1157. {
 1158. Vertex a = mat * *j->punkt;
 1159. Vertex b = mat * *j.next()->punkt;
 1160. Vertex c = mat * *j.next().next()->punkt;
 1161. Punkt ta = (Punkt)Vertex(
 1162. j->textur->x * (float)(txt->getBreite() - 1),
 1163. j->textur->y * (float)(txt->getHeight() - 1));
 1164. Punkt tb = (Punkt)Vertex(
 1165. j.next()->textur->x * (float)(txt->getBreite() - 1),
 1166. j.next()->textur->y
 1167. * (float)(txt->getHeight() - 1));
 1168. Punkt tc
 1169. = (Punkt)Vertex(j.next().next()->textur->x
 1170. * (float)(txt->getBreite() - 1),
 1171. j.next().next()->textur->y
 1172. * (float)(txt->getHeight() - 1));
 1173. if (hatStyle(Model2D::Style::Alpha))
 1174. zRObj.drawDreieckTexturAlpha(
 1175. a, b, c, ta, tb, tc, *txt);
 1176. else
 1177. zRObj.drawDreieckTextur(a, b, c, ta, tb, tc, *txt);
 1178. }
 1179. }
 1180. }
 1181. }
 1182. if (hatStyle(Model2D::Style::Mesh))
 1183. {
 1184. for (auto i : *p)
 1185. {
 1186. for (auto j = i->zListe()->begin();
 1187. j.hasNext() && j.next().hasNext();
 1188. j++)
 1189. {
 1190. Vertex a = mat * *j->punkt;
 1191. Vertex b = mat * *j.next()->punkt;
 1192. Vertex c = mat * *j.next().next()->punkt;
 1193. if (hatStyle(Model2D::Style::Alpha))
 1194. {
 1195. zRObj.drawLinieAlpha(a, b, farbe);
 1196. zRObj.drawLinieAlpha(b, c, farbe);
 1197. zRObj.drawLinieAlpha(c, a, farbe);
 1198. }
 1199. else
 1200. {
 1201. zRObj.drawLinie(a, b, farbe);
 1202. zRObj.drawLinie(b, c, farbe);
 1203. zRObj.drawLinie(c, a, farbe);
 1204. }
 1205. }
 1206. }
 1207. }
 1208. if (hatStyle(Model2D::Style::Rahmen))
 1209. {
 1210. auto beg = rData->polygons->get(num).vertex->begin();
 1211. if (beg)
 1212. {
 1213. Vertex letzter;
 1214. for (auto e = beg; e && e.hasNext(); e++)
 1215. {
 1216. if (hatStyle(Model2D::Style::Alpha))
 1217. zRObj.drawLinieAlpha(
 1218. mat * e._, mat * e.next()._, farbe);
 1219. else
 1220. zRObj.drawLinie(mat * e._, mat * e.next()._, farbe);
 1221. letzter = e.next();
 1222. }
 1223. if (beg.hasNext())
 1224. {
 1225. if (hatStyle(Model2D::Style::Alpha))
 1226. zRObj.drawLinieAlpha(mat * letzter, mat * beg._, farbe);
 1227. else
 1228. zRObj.drawLinie(mat * letzter, mat * beg._, farbe);
 1229. }
 1230. }
 1231. }
 1232. num++;
 1233. }
 1234. }
 1235. // constant
 1236. float Model2D::getDrehung() const
 1237. {
 1238. return drehung;
 1239. }
 1240. float Model2D::getSize() const
 1241. {
 1242. return size;
 1243. }
 1244. // Gibt zurück, ob ein Punkt in dem Model enthalten ist
 1245. // p: Der Punkt
 1246. bool Model2D::istPunktInnen(int x, int y) const
 1247. {
 1248. return istPunktInnen(Vertex((float)x, (float)y));
 1249. }
 1250. bool Model2D::istPunktInnen(Vertex p) const
 1251. {
 1252. if (!rData) return 0;
 1253. p -= pos;
 1254. if (p < Mat3<float>::scaling(size) * rData->minP
 1255. || p > Mat3<float>::scaling(size) * rData->maxP || !rData->polygons)
 1256. return 0;
 1257. for (Polygon2D polygon : *rData->polygons)
 1258. {
 1259. if (polygon.transparent) continue;
 1260. Mat3<float> mat
 1261. = Mat3<float>::rotation(drehung) * Mat3<float>::scaling(size);
 1262. int anz = polygon.vertex->getEintragAnzahl();
 1263. bool c = 0;
 1264. int j = anz - 1;
 1265. for (int i = 0; i < anz; i++)
 1266. {
 1267. Vertex a = mat * polygon.vertex->get(i);
 1268. Vertex b = mat * polygon.vertex->get(j);
 1269. if (((a.y >= p.y) != (b.y >= p.y))
 1270. && (p.x
 1271. <= (b.x - a.x) * (p.y - a.y) / (float)(b.y - a.y) + a.x))
 1272. c = !c;
 1273. j = i;
 1274. }
 1275. if (c) return 1;
 1276. }
 1277. return 0;
 1278. }
 1279. bool Model2D::istLinieInnen(Vertex a, Vertex b) const
 1280. {
 1281. if (!rData || !rData->polygons) return 0;
 1282. int pAnz = rData->polygons->getEintragAnzahl();
 1283. for (int p = 0; p < pAnz; p++)
 1284. {
 1285. if (rData->polygons->get(p).transparent) continue;
 1286. Mat3<float> mat
 1287. = Mat3<float>::rotation(drehung) * Mat3<float>::scaling(size);
 1288. int anz = rData->polygons->get(p).vertex->getEintragAnzahl();
 1289. int j = anz - 1;
 1290. for (int i = 0; i < anz; i++)
 1291. {
 1292. Punkt va = mat * rData->polygons->get(p).vertex->get(i);
 1293. Punkt vb = mat * rData->polygons->get(p).vertex->get(j);
 1294. if ((Punkt)a == pos + va && (Punkt)b == pos + vb) return 1;
 1295. if ((Punkt)a == pos + vb && (Punkt)b == pos + va) return 1;
 1296. j = i;
 1297. }
 1298. Vertex len = b - a;
 1299. Vertex speed(len.x > 0 ? 1 : -1.f, len.y > 0 ? 1 : -1.f);
 1300. int mLen = 0;
 1301. if (fabs(len.x) > fabs(len.y))
 1302. {
 1303. mLen = (int)fabs(len.x);
 1304. speed.y = len.y / (float)fabs(len.x);
 1305. }
 1306. else
 1307. {
 1308. mLen = (int)fabs(len.y);
 1309. speed.x = len.x / (float)fabs(len.y);
 1310. }
 1311. int i = 1;
 1312. bool inside = 1;
 1313. for (Vertex vp = speed + a;
 1314. (Punkt)vp != (Punkt)(b - speed) && inside && i < mLen - 1;
 1315. vp += speed, i++)
 1316. inside &= istPunktInnen(vp);
 1317. if (inside) return 1;
 1318. }
 1319. return 0;
 1320. }
 1321. bool Model2D::istModelInnen(const Model2D* zMdl, bool end) const
 1322. {
 1323. if (!end)
 1324. {
 1325. Vertex min = (Vertex)rData->minP * size + pos;
 1326. Vertex max = (Vertex)rData->maxP * size + pos;
 1327. Vertex min2 = (Vertex)zMdl->zModel()->minP * zMdl->getSize()
 1328. + zMdl->getPosition();
 1329. Vertex max2 = (Vertex)zMdl->zModel()->maxP * zMdl->getSize()
 1330. + zMdl->getPosition();
 1331. if (max.x < min2.x || min.x > max2.x || max.y < min2.y
 1332. || min.y > max2.y)
 1333. return 0;
 1334. }
 1335. Mat3<float> mat = Mat3<float>::translation(pos)
 1336. * Mat3<float>::rotation(drehung)
 1337. * Mat3<float>::scaling(size);
 1338. for (Polygon2D polygon : *rData->polygons)
 1339. {
 1340. if (polygon.transparent) continue;
 1341. int anz = polygon.vertex->getEintragAnzahl();
 1342. for (int i = 0; i < anz; i++)
 1343. {
 1344. if (zMdl->istPunktInnen(mat * polygon.vertex->get(i))) return 1;
 1345. }
 1346. }
 1347. if (end) return 0;
 1348. return zMdl->istModelInnen(this, 1);
 1349. }
 1350. Model2DData* Model2D::getModel() const
 1351. {
 1352. return rData ? dynamic_cast<Model2DData*>(rData->getThis()) : 0;
 1353. }
 1354. Model2DData* Model2D::zModel() const
 1355. {
 1356. return rData;
 1357. }