DX12Buffer.cpp 5.6 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185
 1. #pragma once
 2. #include "DX12Buffer.h"
 3. #include "d3dx12.h"
 4. #include "DX12CommandQueue.h"
 5. using namespace Framework;
 6. // Konstruktor
 7. // eSize: Die Länge eines Elementes in Bytes
 8. DX12Buffer::DX12Buffer(
 9. int eSize, ID3D12Device* device, ID3D12GraphicsCommandList* list, int flags)
 10. : DXBuffer(eSize),
 11. buffer(0),
 12. intermediate(0),
 13. device(device),
 14. list(list)
 15. {
 16. description = new D3D12_RESOURCE_DESC();
 17. ZeroMemory(description, sizeof(D3D12_RESOURCE_DESC));
 18. description->Dimension = D3D12_RESOURCE_DIMENSION_BUFFER;
 19. description->Height = 1;
 20. description->DepthOrArraySize = 1;
 21. description->MipLevels = 1;
 22. description->Format = DXGI_FORMAT_UNKNOWN;
 23. description->SampleDesc.Count = 1;
 24. description->Layout = D3D12_TEXTURE_LAYOUT_ROW_MAJOR;
 25. description->Flags = (D3D12_RESOURCE_FLAGS)flags;
 26. }
 27. // Destruktor
 28. DX12Buffer::~DX12Buffer()
 29. {
 30. if (intermediate) intermediate->Release();
 31. if (buffer) buffer->Release();
 32. delete description;
 33. }
 34. // Kopiert die Daten in den Buffer, fals sie sich verändert haben
 35. void DX12Buffer::copieren(int byteCount)
 36. {
 37. if (!len) return;
 38. if (byteCount < 0) byteCount = len;
 39. if (description->Width < len)
 40. {
 41. if (intermediate) intermediate->Release();
 42. if (buffer) buffer->Release();
 43. buffer = 0;
 44. description->Width = len;
 45. }
 46. if (!buffer)
 47. {
 48. D3D12_HEAP_PROPERTIES hprop;
 49. hprop.Type = D3D12_HEAP_TYPE_UPLOAD;
 50. hprop.CPUPageProperty = D3D12_CPU_PAGE_PROPERTY_UNKNOWN;
 51. hprop.MemoryPoolPreference = D3D12_MEMORY_POOL_UNKNOWN;
 52. hprop.CreationNodeMask = 1;
 53. hprop.VisibleNodeMask = 1;
 54. device->CreateCommittedResource(&hprop,
 55. D3D12_HEAP_FLAG_NONE,
 56. description,
 57. D3D12_RESOURCE_STATE_GENERIC_READ,
 58. 0,
 59. __uuidof(ID3D12Resource),
 60. (void**)&buffer);
 61. hprop.Type = D3D12_HEAP_TYPE_UPLOAD;
 62. device->CreateCommittedResource(&hprop,
 63. D3D12_HEAP_FLAG_NONE,
 64. description,
 65. D3D12_RESOURCE_STATE_GENERIC_READ,
 66. 0,
 67. __uuidof(ID3D12Resource),
 68. (void**)&intermediate);
 69. if (data) changed = 1;
 70. }
 71. if (changed && data)
 72. {
 73. BYTE* pData;
 74. D3D12_RANGE r;
 75. r.Begin = 0;
 76. r.End = 0;
 77. buffer->Map(0, &r, (void**)&pData);
 78. memcpy(pData, data, byteCount);
 79. r.End = byteCount;
 80. buffer->Unmap(0, &r);
 81. // list->CopyBufferRegion( buffer, 0, intermediate, 0, len );
 82. changed = 0;
 83. }
 84. }
 85. // Gibt den Buffer zurück
 86. ID3D12Resource* DX12Buffer::zBuffer() const
 87. {
 88. return buffer;
 89. }
 90. DX12IndexBuffer::DX12IndexBuffer(int eSize,
 91. ID3D12Device* device,
 92. DX12CopyCommandQueue* copy,
 93. DX12DirectCommandQueue* direct)
 94. : DX12Buffer(
 95. eSize, device, copy->getCommandList(), D3D12_RESOURCE_FLAG_NONE),
 96. copy(copy),
 97. direct(direct)
 98. {
 99. ibs = 0;
 100. }
 101. DX12IndexBuffer::~DX12IndexBuffer() {}
 102. // Kopiert die Daten in den Buffer, fals sie sich verändert haben
 103. void DX12IndexBuffer::copieren(int byteCount)
 104. {
 105. /*if( ibs )
 106. {
 107. D3D12_RESOURCE_BARRIER barrier;
 108. barrier.Type = D3D12_RESOURCE_BARRIER_TYPE_TRANSITION;
 109. barrier.Transition.pResource = buffer;
 110. barrier.Transition.StateBefore = D3D12_RESOURCE_STATE_INDEX_BUFFER;
 111. barrier.Transition.StateAfter = D3D12_RESOURCE_STATE_COPY_DEST;
 112. barrier.Transition.Subresource = 0;
 113. barrier.Flags = D3D12_RESOURCE_BARRIER_FLAG_NONE;
 114. direct->getCommandList()->ResourceBarrier( 1, &barrier );
 115. direct->execute();
 116. ibs = 0;
 117. }*/
 118. DX12Buffer::copieren(byteCount);
 119. // copy->execute();
 120. /*D3D12_RESOURCE_BARRIER barrier;
 121. barrier.Type = D3D12_RESOURCE_BARRIER_TYPE_TRANSITION;
 122. barrier.Transition.pResource = buffer;
 123. barrier.Transition.StateBefore = D3D12_RESOURCE_STATE_COPY_DEST;
 124. barrier.Transition.StateAfter = D3D12_RESOURCE_STATE_INDEX_BUFFER;
 125. barrier.Transition.Subresource = 0;
 126. barrier.Flags = D3D12_RESOURCE_BARRIER_FLAG_NONE;
 127. direct->getCommandList()->ResourceBarrier( 1, &barrier );
 128. direct->execute();
 129. ibs = 1;*/
 130. }
 131. DX12VertexBuffer::DX12VertexBuffer(int eSize,
 132. ID3D12Device* device,
 133. DX12CopyCommandQueue* copy,
 134. DX12DirectCommandQueue* direct)
 135. : DX12Buffer(
 136. eSize, device, copy->getCommandList(), D3D12_RESOURCE_FLAG_NONE),
 137. copy(copy),
 138. direct(direct)
 139. {
 140. vbs = 0;
 141. }
 142. DX12VertexBuffer::~DX12VertexBuffer() {}
 143. // Kopiert die Daten in den Buffer, fals sie sich verändert haben
 144. void DX12VertexBuffer::copieren(int byteCount)
 145. {
 146. /*if( vbs )
 147. {
 148. D3D12_RESOURCE_BARRIER barrier;
 149. barrier.Type = D3D12_RESOURCE_BARRIER_TYPE_TRANSITION;
 150. barrier.Transition.pResource = buffer;
 151. barrier.Transition.StateBefore =
 152. D3D12_RESOURCE_STATE_VERTEX_AND_CONSTANT_BUFFER;
 153. barrier.Transition.StateAfter = D3D12_RESOURCE_STATE_COPY_DEST;
 154. barrier.Transition.Subresource = 0;
 155. barrier.Flags = D3D12_RESOURCE_BARRIER_FLAG_NONE;
 156. direct->getCommandList()->ResourceBarrier( 1, &barrier );
 157. direct->execute();
 158. vbs = 0;
 159. }*/
 160. DX12Buffer::copieren(byteCount);
 161. // copy->execute();
 162. /*D3D12_RESOURCE_BARRIER barrier;
 163. barrier.Type = D3D12_RESOURCE_BARRIER_TYPE_TRANSITION;
 164. barrier.Transition.pResource = buffer;
 165. barrier.Transition.StateBefore = D3D12_RESOURCE_STATE_COPY_DEST;
 166. barrier.Transition.StateAfter =
 167. D3D12_RESOURCE_STATE_VERTEX_AND_CONSTANT_BUFFER;
 168. barrier.Transition.Subresource = 0;
 169. barrier.Flags = D3D12_RESOURCE_BARRIER_FLAG_NONE;
 170. direct->getCommandList()->ResourceBarrier( 1, &barrier );
 171. direct->execute();
 172. vbs = 1;*/
 173. }